รับสมัครคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ที่อยู่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

- การดูแล บำรุงรักษาและใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงาน

- ส่งหนังสือทั้งในและนอกสำนักงาน

- ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานให้มีสภาพใช้งานเป็นปกติ

- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย การได้ยินหรือสื่อความหมาย เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป

รายละเอียดการรับสมัคร กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 สามารถโหลดรายละเอียดได้ที่ http://gg.gg/e22rh

ติดต่อ ส่วนบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 02-1265800 ต่อ 2549 โทรสาร 02-2816788

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 11/06/2562 เวลา 08:36:49 ดูภาพสไลด์โชว์ รับสมัครคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง