เชิญคนพิการ เข้าทำงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานสรรพากรภาค 3

แสดงความคิดเห็น

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร

ที่อยู่ สำนักงานสรรพากรภาค 3 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 เลขที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 7 อัตรา

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน งานธุรการและงานสารบรรณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางด้านร่างกาย เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวช., ปวส. หรือวุฒิเทียนเท่า

กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 – วันที่ 18 มกราคม 2562 โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง สำนักงานสรรพากรภาค 3 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 เลขที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (ให้วงมุมซองจดหมายว่า “สมัครพนักงานราชการ”)

ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร ดาวน์โหลดเอกสาร กรมสรรพากร

ติดต่อ โทรศัพท์ 02-2810051-2 ต่อ 105-6

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 7/01/2562 เวลา 10:04:21 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการ เข้าทำงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานสรรพากรภาค 3

1 วีระศักดิ์ 21/12/2561 12:12:18

พนักงานราชการมีโอกาสได้รับการบรรจุเป็นข้าราชมั้ยครับ

2 สุนิสา 20/12/2561 23:21:43

วุฒิป.ตรี ไม่ได้หรอกคะ คุณฟาลีด๊ะ ต้องสมัครตามวุฒิที่กำหนดมาคะ

3 ฟาดีละห์ 20/12/2561 01:25:09

วุฒิปริญญาตรีสมัครได้ไหมค่ะ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กรมสรรพากร กรมสรรพากร ที่อยู่ สำนักงานสรรพากรภาค 3 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 เลขที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 7 อัตรา รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน งานธุรการและงานสารบรรณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางด้านร่างกาย เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวช., ปวส. หรือวุฒิเทียนเท่า กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 – วันที่ 18 มกราคม 2562 โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง สำนักงานสรรพากรภาค 3 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 เลขที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (ให้วงมุมซองจดหมายว่า “สมัครพนักงานราชการ”) ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร ดาวน์โหลดเอกสาร กรมสรรพากร ติดต่อ โทรศัพท์ 02-2810051-2 ต่อ 105-6 เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...