เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจ้างเหมานวดผ่อนคลาย : หลักสี่ กทม.

แสดงความคิดเห็น

ไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ที่อยู่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมานวดผ่อนคลาย จำนวน 10 อัตรา

รายละเอียดงาน คนพิการต้องผ่านการอบรมและได้ใบรับรองการจบหลักสูตรการนวดจากสถาบันที่เชื่อถือได้

คุณสมบัติ คนพิการที่ผ่านหลักสูตรการนวด เพศชาย/หญิง ไม่เป็นบุคลากรของหน่วยงานอื่น ตามมาตรา 35

วิธีการรับสมัคร กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://job.thailandpost.com/Home/Topic?Type=1&SubType=1

ประกาศรายชื่อผู้มีนสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 1/11/2561 เวลา 14:07:39 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจ้างเหมานวดผ่อนคลาย : หลักสี่ กทม.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ไปรษณีย์ไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่อยู่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมานวดผ่อนคลาย จำนวน 10 อัตรา รายละเอียดงาน คนพิการต้องผ่านการอบรมและได้ใบรับรองการจบหลักสูตรการนวดจากสถาบันที่เชื่อถือได้ คุณสมบัติ คนพิการที่ผ่านหลักสูตรการนวด เพศชาย/หญิง ไม่เป็นบุคลากรของหน่วยงานอื่น ตามมาตรา 35 วิธีการรับสมัคร กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://job.thailandpost.com/Home/Topic?Type=1&SubType=1 ประกาศรายชื่อผู้มีนสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...