คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการทำงานทางด้านธุรการ : พิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชมพูนุช ถามัง อายุ 26 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (ใส่ขาเทียมขาขวา)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานด้านธุรการ เอกสาร งานพัสดุต่างๆ

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์ในการทำงานธุรการ เจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

ติดต่อ โทรศัพท์ 084-5531408 หรือ อีเมล์ Joy_chompo@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 29/01/2561 เวลา 15:07:20

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชมพูนุช ถามัง อายุ 26 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (ใส่ขาเทียมขาขวา) ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานด้านธุรการ เอกสาร งานพัสดุต่างๆ ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์ในการทำงานธุรการ เจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อ โทรศัพท์ 084-5531408 หรือ อีเมล์ Joy_chompo@hotmail.com เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...