เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานในองค์กร : สมุทรปราการ (บางเสาธง)

Shopee

Shopee (Thailand) Co.,Ltd.

สถานที่ปฏิบัติงาน สมุทรปราการ (บางเสาธง)

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คนพิการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและนอกองค์กร รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่าง ช่วยเหลือประสานงานด้านฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ ฝ่ายคลังสินค้า จัดทำเอกสารเข้า-ออก ผู้มาติดต่อ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิระดับการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี มีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานด้านการบริการ มีความละเอียดรอบคอบ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

สวัสดิการ ประกันสังคม สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น ประกันชีวิต เงินโบนัสตามผลงาน ค่าทำงานล่วงเวลา ประกันสุขภาพ ค่ายานพาหนะตามข้อตกลงของบริษัท

ติดต่อ คุณมนัสเทพ อินทร์ขุน โทรศัพท์ 063-5253751 อีเมล์ bas.inkun@shopee.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

"ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... http://gg.gg/m7urv/1
วันที่โพสต์: 21/09/2563 เวลา 10:10:34 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานในองค์กร : สมุทรปราการ (บางเสาธง)