เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Database Administrator : ห้วยขวาง กทม.

บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ที่อยู่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่ง Database Administrator จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน งานด้านการติดตั้งและดูแลระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ คนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และตรงต่อเวลา

- มีทักษะในด้านระบบ Enterprise Database system เช่น Oracle Database, MS-SQL, Sybase, DB2 หรือ Database อื่น ๆ

- มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และตรงต่อเวลา

ติดต่อ คุณเยาวรัตน์ กลางณรงค์ โทรศัพท์ 062-6055808 อีเมล์ hr@inetms.co.th

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 11/09/2563 เวลา 10:25:58 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Database Administrator : ห้วยขวาง กทม.