เชิญคนพิการที่สามารสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Graphic Designer : เขตวัฒนา กทม.

บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด

บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด

ที่อยู่ 117/13, /16 อาคารแพนจิตทาวเวอร์ ชั้น 10-14 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่ง Operations Executive (สัญญาจ้าง 1 ปี) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบ งานหลังการขาย ให้กับร้านอาหารใน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

- ดูแล ให้ร้านอาหาร สามารถใช้งานระบบการจัดการร้านอาหาร Wongnai Merchant Application (WMA) และ service ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น

- จัดการ และดูแลข้อมูลของร้านอาหาร บน Wongnai Platform ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามแผนที่วางไว้ เช่น ข้อมูลร้าน, Menu อาหาร, Promotion, การขึ้นสื่อโฆษณา, ข้อมูลบัญชีสมาชิก และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ทำงานร่วมกับทีมต่างๆ เช่น ทีม Development (Programmer), ทีม Content, ทีม บัญชี, ทีม Marketing, และทีมอื่นๆ รวมถึง partner ของ Wongnai เพื่อส่งงานของลูกค้าได้ ตรงเวลา และถูกต้อง

- สังเกต และชี้ให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรคในงาน และเสนอ solution เพื่อปรับปรุง รวมถึงผลักดันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานลูกค้าสำเร็จตามแผนที่วางไว้

- ดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

- สามารถทำงานในวันเสาร์หรืออาทิตย์ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถทำงานได้จากที่บ้าน

- สนับสนุนการโครงการพิเศษต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถใช้โปรแกรม Excel หรือ Google Sheet ได้อย่างคล่องแคล่ว มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นดี ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์ในการประสานงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

- มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

- มีทักษะ การสื่อสาร การเจรจา และการนำเสนอ ที่ดีมาก

- ทำงานเป็นระบบระเบียบ และ มีความละเอียดรอบคอบ

- ให้ความสำคัญกับการ วัดผล (KPI) วัดประสิทธิภาพ (Service Level Agreement) และคุณภาพ (Quality) ของงาน

- มีความสามารถด้าน การคำนวณที่ดี

สวัสดิการ อาหารกลางวัน ประกันสังคม ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ทางลาด เดินทางด้วย BTS

ติดต่อ คุณกาญจนา แต่งผล โทรศัพท์ 02-038-5088 อีเมล์ recruit@wongnai.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 1/09/2563 เวลา 14:00:11 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการที่สามารสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Graphic Designer : เขตวัฒนา กทม.