เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานติดต่อประสานงาน : บางรัก กทม.

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ ชั้น 8 เลขที่ 345 สุรวงศ์ ชั้น 6-8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานคนพิการ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน ช่วยเหลืองานต่างๆ ภายในโครงการก่อสร้าง อาทิ ดูแลสวน รดน้ำต้นไม้ จัดตกแต่งภูมิทัศน์ หรือช่วยเหลืองานด้านการติดต่อประสานงาน เป็นต้น

คุณสมบัติ เป็นผู้พิการที่สามารถปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างได้ ประจำโครงการต่างๆ ของทางบริษัท ในเขต กทม.และปริมณฑล สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

สวัสดิการ ประกันสังคม/กองทุนทดแทน โบนัสประจำปี ชุดแบบฟอร์มพนักงาน ท่องเที่ยวประจำปี/กีฬาประจำปี สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี เงินกู้ฉุกเฉิน ทุนการศึกษาเรียนต่อ ฯลฯ

ติดต่อ คุณวิรัช บวรพนมศักดิ์ โทรศัพท์ 02-2348888 อีเมล์ hrd@mk.co.th

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... https://www.jobth.com/printjob.php?gid=0000766286NGCHK
วันที่โพสต์: 27/11/2562 เวลา 14:21:45 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานติดต่อประสานงาน : บางรัก กทม.