เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : นครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 88/8 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30450

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียดงาน ผลิตแผ่น และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือตำแหน่งที่เหมาะสมกับความพิการ

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ หรือการได้ยิน เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เบี้ยขยัน การฝึกอบรมภายใน-นอก วันหยุดพักประจำปี กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสประจำปี ฯลฯ

ติดต่อ คุณเบญญาภา ไตรยะวงสา โทรศัพท์ 044-938972-4 อีเมล์ benyapa_t@solartron.co.th

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 9/10/2562 เวลา 09:36:35 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : นครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 88/8 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30450 ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดงาน ผลิตแผ่น และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือตำแหน่งที่เหมาะสมกับความพิการ คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ หรือการได้ยิน เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เบี้ยขยัน การฝึกอบรมภายใน-นอก วันหยุดพักประจำปี กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสประจำปี ฯลฯ ติดต่อ คุณเบญญาภา ไตรยะวงสา โทรศัพท์ 044-938972-4 อีเมล์ benyapa_t@solartron.co.th เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...