เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน : เมืองสมุทรปราการ

แสดงความคิดเห็น

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่ 1121 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน พิมพ์เอกสาร คีย์เอกสาร จัดเก็บเอกสาร เดินรับ-ส่งเอกสาร ประสานงานต่างๆ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการทางการได้ยิน เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รักงานบริการ ชอบทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ ประกันสังคม ฯลฯ

ติดต่อ คุณสุรีรัตน์ โทรศัพท์ 02-7533750 แฟกซ์ 02-7532750 อีเมล์ sureeratl@wha-group.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 24/09/2562 เวลา 11:04:42 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน : เมืองสมุทรปราการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่อยู่ 1121 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน พิมพ์เอกสาร คีย์เอกสาร จัดเก็บเอกสาร เดินรับ-ส่งเอกสาร ประสานงานต่างๆ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการทางการได้ยิน เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รักงานบริการ ชอบทำงานเป็นทีม สวัสดิการ ประกันสังคม ฯลฯ ติดต่อ คุณสุรีรัตน์ โทรศัพท์ 02-7533750 แฟกซ์ 02-7532750 อีเมล์ sureeratl@wha-group.com เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...