เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานผลิต : บางกะปิ กทม.

แสดงความคิดเห็น

บริษัท บัน จำกัด

บริษัท บัน จำกัด

ที่อยู่ 19 ซอยรามคำแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ชั้น 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต/ควบคุมคุณภาพ จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียดงาน ผลิต ควบคุมคุณภาพสินค้าจามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ดูแลวัตถุดิบและสินค้าให้เรียบร้อย รวมถึงดูแลความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต

คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สวัสดิการ ค่าคอมมิชชั่น ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัส เบี้ยขยัน เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ ฯลฯ

ติดต่อ คุณอาทิตยา โทรศัพท์ 02-7162233 ต่อ 118, 098-6359856 อีเมล์ thitiporn.r@bun.co.th

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... https://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000760660YVBQR
วันที่โพสต์: 12/03/2561 เวลา 11:10:06 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานผลิต : บางกะปิ กทม.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท บัน จำกัด บริษัท บัน จำกัด ที่อยู่ 19 ซอยรามคำแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ชั้น 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต/ควบคุมคุณภาพ จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดงาน ผลิต ควบคุมคุณภาพสินค้าจามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ดูแลวัตถุดิบและสินค้าให้เรียบร้อย รวมถึงดูแลความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สวัสดิการ ค่าคอมมิชชั่น ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัส เบี้ยขยัน เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ ฯลฯ ติดต่อ คุณอาทิตยา โทรศัพท์ 02-7162233 ต่อ 118, 098-6359856 อีเมล์ thitiporn.r@bun.co.th เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...