ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 1

กระทู้ทั้งหมด

 1. 1รับสมัครคนพิการบรรจุเป็นพนักงานราชการ : กรมท่าอากาศยาน (กระบี่ /... 1922/0 26/08/2562
 2. 2เชิญคนพิการวุฒิปริญญาตรี เข้าสมัครตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ :... 2086/0 20/08/2562
 3. 3รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานภาษี... 2134/0 5/08/2562
 4. 4รับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงา... 2349/0 2/08/2562
 5. 5รับสมัครคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง... 2503/0 2/08/2562
 6. 6รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติก... 1538/0 2/08/2562
 7. 7เชิญคนพิการเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุร... 2042/0 11/07/2562
 8. 8รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานนโ... 2935/0 24/06/2562
 9. 9รับสมัครคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ : สำ... 3196/0 27/05/2562
 10. 10เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : กรมประมง สมุทร... 3997/0 12/03/2562
 11. 11เชิญคนพิการ เข้าทำงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานสรรพากรภา... 5072/3 18/12/2561
 12. 12กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต... 4845/1 12/11/2561
 13. 13รับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ/คอมพิวเตอร์ : ... 6550/15 9/11/2561
 14. 14เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจ้างเหมานวดผ่อนคลาย : หลักสี่... 4437/0 1/11/2561
 15. 15เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งนิติกร : สำนักงาน ปปง. 4122/0 22/10/2561