ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการประสานงาน :... 81/0 21/03/2562
 2. 2เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ (งานตามความเหมาะสม) : บ... 92/0 21/03/2562
 3. 3เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานติดสติ๊กเก... 155/0 19/03/2562
 4. 4เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด : ห้วยขวาง กทม. 718/0 27/02/2562
 5. 5เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งโอเปอร์เรเตอร์ : ประเวศ กทม. 660/0 27/02/2562
 6. 6คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานคนพิการ ... 767/0 27/02/2562
 7. 7คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : เ... 615/0 27/02/2562
 8. 8เชิญคนพิการเดินได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความพิการ : ปทุมธาน... 844/0 25/02/2562
 9. 9เชิญคนพิการรับสิทธิเข้ามาใช้พื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ณ ... 850/0 25/02/2562
 10. 10เชิญคนพิการที่สามารถดูแลตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการทั่วไป : ... 933/0 21/02/2562
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งตามความเหมาะสม... 850/0 21/02/2562
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 858/0 20/02/2562
 13. 13เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางบัวทอง นนทบุรี 1254/0 6/02/2562
 14. 14เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : บางขุนเทียน กทม. 1506/1 23/01/2562
 15. 15เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานสนับสนุน : ลำ... 1638/0 22/01/2562