ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 443/0 14/03/2561
 2. 2เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานผลิต : บา... 445/0 12/03/2561
 3. 3เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อ... 369/0 12/03/2561
 4. 4เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับลูกค้า : หลักสี่ กทม. 499/0 7/03/2561
 5. 5เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานการจัดการ... 788/0 7/03/2561
 6. 6เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงา... 544/0 7/03/2561
 7. 7เชิญคนพิการที่เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี : สนาม... 557/0 6/03/2561
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Call C... 452/0 6/03/2561
 9. 9เชิญคนพิการ(ช่วยตนเองได้) เข้าทำงานตำแหน่งคีย์ข้อมูล,เอกสาร,ช่าง... 851/0 26/02/2561
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประชาสั... 715/0 26/02/2561
 11. 11เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สามเสนใน... 834/0 26/02/2561
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานดูแลสถานที่ในโรงพยาบา... 831/0 26/02/2561
 13. 13เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางกะปิ กทม. 960/1 15/02/2561
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 873/0 13/02/2561
 15. 15เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : สมุ... 730/0 13/02/2561