ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 123

 1. 1831เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ (Admin) ... 99/0 29/10/2563
 2. 1832เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ :... 123/0 28/10/2563
 3. 1833เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : เมืองส... 126/0 26/10/2563
 4. 1834เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งงานครัว : เขตวัฒนา กทม. 67/0 26/10/2563
 5. 1835เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงา... 144/0 19/10/2563
 6. 1836เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพ่อบ้าน/แม่บ้าน : พร... 152/0 16/10/2563
 7. 1837เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประจำร้าน : MOMO PARADISE 165/0 16/10/2563
 8. 1838เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : ปากเก... 136/0 16/10/2563
 9. 1839เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตามความเหมาะ... 298/0 12/10/2563
 10. 1840เชิญคนพิการที่สื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเดินเอกสาร/แม่บ้... 182/0 12/10/2563
 11. 1841เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อ... 196/0 12/10/2563
 12. 1842เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : บางซื่อ กท... 247/0 6/10/2563
 13. 1843เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : ... 228/0 29/09/2563
 14. 1844เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประจำสำนั... 245/0 29/09/2563
 15. 1845เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : เมือ... 265/0 25/09/2563