ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 117

 1. 1741เชิญคนพิการที่สามารถสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบัญชี : เข... 83/0 13/07/2563
 2. 1742เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้... 134/0 13/07/2563
 3. 1743เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการด้านการขาย ... 170/0 9/07/2563
 4. 1744เชิญคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานท... 148/0 8/07/2563
 5. 1745เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำควา... 165/0 1/07/2563
 6. 1746เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 597/0 24/06/2563
 7. 1747เชิญคนพิการเพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพ่อบ้าน : บางเลน นครปฐม 205/0 24/06/2563
 8. 1748เชิญคนพิการเพศชาย ที่พอสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความส... 585/0 17/06/2563
 9. 1749เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ :... 648/0 10/06/2563
 10. 1750เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป ... 946/0 9/06/2563
 11. 1751เชิญคนพิการทางการได้ยินเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : บางขุนเ... 698/0 9/06/2563
 12. 1752เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเอ... 1278/0 5/06/2563
 13. 1753เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขาย... 787/0 5/06/2563
 14. 1754เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Office : พัฒนาการ 25 กทม... 1050/0 27/05/2563
 15. 1755เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 1103/0 26/05/2563