ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบรรจุหีบห่อ : พระ... 56/0 21/01/2563
 2. 2เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : นนทบุรี 221/0 17/01/2563
 3. 3เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ : สมุทรปร... 762/0 16/01/2563
 4. 4เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างจาน : เขตวัฒน... 188/0 16/01/2563
 5. 5เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างรถ : เมือ... 410/0 7/01/2563
 6. 6เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูก... 596/0 7/01/2563
 7. 7เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : หลักสี่ กทม. 905/0 16/12/2562
 8. 8เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 619/0 16/12/2562
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 836/0 13/12/2562
 10. 10เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ฉะเชิง... 830/0 11/12/2562
 11. 11เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแคชเชี... 652/0 9/12/2562
 12. 12เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานติดต่อประสานงาน : บางรัก กทม. 1055/0 27/11/2562
 13. 13เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจัดเก็บเอกสาร : BTS อนุสาวรีย์... 1298/0 27/11/2562
 14. 14เชิญเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ชลบุรี 1717/0 25/11/2562
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพ่อบ้านและแม่บ... 1096/0 21/11/2562