ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางการได้ยิน เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานชงกาแฟ : ... 146/0 14/11/2562
 2. 2เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : ฉะเชิงเทรา 385/0 6/11/2562
 3. 3เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : พระโขนง กทม. 534/0 30/10/2562
 4. 4เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพ่อบ้าน/แม่บ้าน : ศรีราชา ชลบุรี 487/0 30/10/2562
 5. 5เชิญคนพิการสามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ (เบิกจ่ายอุปกรณ์... 641/0 30/10/2562
 6. 6เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : บาง... 885/0 16/10/2562
 7. 7เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน(ห้องผ้า) : โรงแรมไอบิส กรุงเท... 873/0 16/10/2562
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการฝ่ายบ... 824/0 15/10/2562
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความ... 850/0 15/10/2562
 10. 10เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : นนทบุรี 938/1 9/10/2562
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่... 1046/0 9/10/2562
 12. 12เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการประสานงา... 1149/0 30/09/2562
 13. 13เชิญคนพิการทางการได้ยิน (อ่านออก/เขียนได้) เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 1300/0 27/09/2562
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานผลิต (ร... 1200/0 24/09/2562
 15. 15เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประสานง... 1241/0 24/09/2562