ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1รับคนพิการเข้าทำงานจำนวนหลายอัตรา : บางพลี สมุทรปราการ 67/0 25/05/2563
 2. 2รับคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความพิการ : นนทบุรี 95/0 25/05/2563
 3. 3เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความ... 81/0 25/05/2563
 4. 4เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป ... 162/0 22/05/2563
 5. 5เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ประเวศ... 177/0 20/05/2563
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 387/0 18/05/2563
 7. 7เชิญคนพิการทางการสื่อสารเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ประเวศ ก... 246/0 18/05/2563
 8. 8เชิญคนพิการที่เคลื่อนไหวได้ดี เข้าทำงานตำแหน่งพ่อบ้าน/แม่บ้าน/คน... 412/0 13/05/2563
 9. 9เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ :... 477/0 11/05/2563
 10. 10เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ :... 855/0 7/05/2563
 11. 11เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 795/0 7/05/2563
 12. 12เชิญคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสมกับสภาพคนพิการ : ประเวศ กทม. 818/0 7/05/2563
 13. 13เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สันทราย เชียงใหม่ 614/0 27/04/2563
 14. 14เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : หนองแขม กทม. 673/0 27/04/2563
 15. 15เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางกะปิ กทม. 546/0 27/04/2563