ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือนมีนาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือนมีนาคม 2566

‘เลขาฯ สภาคนพิการ’ จับตาเลือกตั้ง ชี้ยังไม่มีพรรคไหนช่วยคนพิการจริงจัง

แนะจัดสรรงบ – ปรับสภาพแวดล้อม รพ.

นายชูศักดิ์ กล่าวด้วยว่า คนพิการเมื่อเจ็บป่วยจะมีปัญหาอย่างมากต่อการเข้าไปรับบริการในหน่วยบริการต่างๆ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลหลายแห่งที่ยังไม่พร้อม หรือยังไม่ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ แม้ว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการอนุมัติเพื่อปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ แต่ในทางปฏิบัติยังไม่เกิดขึ้นจริง เพราะในหน่วยบริการ หรือโรงพยาบาลไม่มีงบประมาณจะไปดำเนินการ ซึ่งก็เป็นความท้าทายของพรรคการเมือง และรัฐบาลชุดต่อไปเช่นกันที่จะสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือไม่

อีกทั้ง คนพิการทางมองเห็น ก็ยังเข้าไม่ถึงระบบเทคโนโลยีที่ให้บริการสุขภาพ ทั้งการแพทย์ทางไกล หรือเทเลเมด ที่ไม่เอื้อสำหรับคนพิการกลุ่มนี้ หรือคนพิการทางการได้ยิน คนหูหนวก ที่เจ็บป่วยก็ต้องใช้บริการล่ามของ TTRS

(ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย) แต่ไม่สามารถเข้าไปฟังการวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ได้ เนื่องจากยังติดขัดข้อกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้มีความยากลำบากอย่างมาก

นอกจากนี้ อยากเสนอให้รัฐบาลชุดต่อไป ส่งเสริมให้มีผู้ช่วยคนพิการให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันมีคนพิการทั่วประเทศกว่า 2 ล้านคน แต่มีผู้ช่วยคนพิการเพียงแค่หลักร้อยคนเท่านั้น

"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ แม้จะมีกองทุนสุขภาพประจำตำบลที่ดูแลอยู่ แต่สำหรับคนพิการยังมีข้อจำกัดในการใช้เงินในกองทุน เพราะไม่มีการระบุรายละเอียดการช่วยเหลืออย่างชัดเจน ทำให้ท้องถิ่นไม่กล้าที่จะใช้เงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการ เพราะเกรงว่าจะถูกตรวจสอบ ซึ่งเราเคยพูดคุยกับกระทรวงมหาดไทย แต่ฝ่ายนั้นก็ยอมรับว่ามีข้อติดขัดด้านกฎหมาย" เลขาธิการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าว(thecoverage.info 31 มี.ค.66)

ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร มพพท.

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 7/04/2566 เวลา 10:27:51 ดูภาพสไลด์โชว์ ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือนมีนาคม 2566