ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มกราคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มกราคม 2566

คนพิการ-ผู้ดูแลยื่นลดหย่อนภาษีออนไลน์ได้แล้ววันนี้

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เผยคนพิการ-ผู้ดูแล ยื่นลดหย่อยภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากรได้แล้ววันนี้ นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในฐานะโฆษกกรมฯ เปิดเผยถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับคนพิการ ประจำปี 2566 ว่า คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ที่มีชื่อปรากฏบนบัตรประจำตัวคนพิการ ที่ประสงค์ยื่นแบบประเมินภาษีประจำปี 2565 เพื่อขอลดหย่อนภาษีเงินได้ของคนพิการหรือลดหย่อนภาษีค่าอุปการะดูแลคนพิการ

ผ่านระบบยื่นแบบออนไลน์ของกรมสรรพากร นั้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลคนพิการผู้ดูแลคนพิการ ที่มีข้อมูลในปีภาษี 2565 ให้กับกรมสรรพากร แต่เนื่องจากในปีภาษีนี้ ทางกรมสรรพากรได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการส่งข้อมูลของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ พก. จึงได้ปรับแก้ไขข้อมูลและดำเนินการส่งข้อมูลเข้าระบบให้กับกรมสรรพากร เพื่อให้รองรับการลดหย่อนภาษีของผู้ยื่นประเมินภาษี 2565 ทั้งนี้ พก.

ขอเชิญชวนให้คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ เข้าระบบการยื่นลดหย่อนภาษีออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จนถึง 10 เมษายน 2566 ที่ช่องทาง www.rd.go.th/landing.htmlหรือที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ใกล้บ้านท่าน ตั้งแต่วันนี้

ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมสรรพากร โทร. 1161(amarintv.com 18 ม.ค.66)

ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร มพพท.

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 3/02/2566 เวลา 13:45:30 ดูภาพสไลด์โชว์ ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มกราคม 2566