ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

สาร ม.พ.พ.ท.

มูลนิธิรพ.เด็ก เชิญชวนร่วมช่วยเหลือทารกที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ 'หนึ่งหัวใจ สู่ชีวิตใหม่' เพื่อช่วยเด็กทารกจากโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดรุนแรงซับซ้อน คุณรู้หรือไม่ ? เด็กส่วนใหญ่ที่เกิดมาเป็นโรคหัวใจพิการขั้นวิกฤต จะเสียชีวิตก่อนอายุ 1 ปี หากไม่ได้รับการรักษา และมีเด็กจำนวนไม่น้อยต้องเสียชีวิต เพราะเข้าไม่ถึงการรักษา เนื่องจากการดูแลเฉพาะทางและค่าอุปกรณ์พิเศษ 'มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก' โรคหัวใจพิการวิกฤตในทารก (Critical Congenital Heart Disease, CCHD) เป็นโรคหัวใจที่อันตรายร้ายแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิต หากไม่ได้รับการผ่าตัดรักษาอย่างทันท่วงที เนื่องจากการสร้างหัวใจของทารกมีความผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ทารกจะมีอาการหลังเกิดได้ไม่นาน เช่น ตัวเขียว หัวใจวาย เป็นลมหมดสติ หรืออาจมีภาวะช็อก เพราะการทำงานของหัวใจไม่สามารถโอนถ่ายเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้เองอย่างเต็มที่ เมื่อเริ่มมีอาการจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความรุนแรงมาก และมักจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว

ทารกจึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาผ่าตัดเฉพาะทางด้วยอุปกรณ์พิเศษ และต้องได้รับการดูแลรักษาหลังการผ่าตัดในหอผู้ป่วยวิกฤตเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ บางรายจำเป็นต้องใช้เครื่องพยุงหัวใจ ฟอกไต หลังการผ่าตัด ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงถึง 700,000 – 1,000,000 บาทต่อราย ทำให้ทารกหลายรายไม่สามารถได้รับการผ่าตัดรักษา แต่คุณ...สามารถมอบโอกาสให้เด็กๆ เหล่านั้นได้ ด้วยการร่วมบริจาคในโครงการ 'หนึ่งหัวใจ สู่ชีวิตใหม่' ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อช่วยเด็กทารกจากโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดรุนแรงซับซ้อน ผู้ที่ประสงค์ร่วมสมทบทุน สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เลขบัญชี 051-3-00051-5 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เลขบัญชี 661-0-55841-8(ejan.co 25 พ.ย.65)

ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 14/12/2565 เวลา 13:22:56 ดูภาพสไลด์โชว์ ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565