ผู้พิการ ทำงานได้ ถ้าให้โอกาส

แสดงความคิดเห็น

พรชัย มโมมัยธำรงกุล หรือ “น้องก้อง”ทางด้านสติปัญญาในกลุ่มอาการดาวน์ กำลังทำงาน

กว่า 5 เดือนแล้ว ที่ พรชัย มโมมัยธำรงกุล หรือ “น้องก้อง” ผู้พิการทางด้านสติปัญญาในกลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) ได้รับโอกาสให้ทำงานกับบริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ร้าน UNIQLO สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม - ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3 แล้วที่โครงการดังกล่าวสามารถทำให้คนพิการ ทั้งทางด้านการได้ยิน สติปัญญา และคนพิการด้านการเคลื่อนไหวได้มีทักษะเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในสถานประกอบการ โดยมีบริษัทร่วมสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดฝึกอบรม - ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 รวม 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด, บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ดานิลี่ จำกัด และ บริษัท เสถียรอุตสาหกรรม จำกัด แต่ละปีโครงการสามารถสร้างศักยภาพความมั่นใจและทักษะฝีมือทางด้านต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบ ทำให้คนพิการได้รับงานทำถึงร้อยละ 30 เปอร์เซ็นต์ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ในปีแรก และปีที่ 2 สามารถทำให้คนพิการได้ทำงานถึงร้อยละ 52 เปอร์เซ็นต์ ของผู้เข้าร่วมการอบรม โดยในปีที่ 3 นี้มีผู้เข้าร่วมอบรม 22คนและคาดว่าจะมีคนพิการได้รับเข้าทำงานมากกว่าปีที่ผ่านมา

อดิศักดิ์ มโนมัยธำรงกุล ผู้ปกครองของ น้องก้อง หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 2 กล่าวว่า ปกติผู้พิการทางด้านปัญญาจะเป็นลำดับสุดท้ายที่จะได้รับโอกาสให้ได้งานทำ แต่ในที่สุดน้องก้องก็พยายามจนได้งานทำ มีรายได้เลี้ยงตนเอง ขอบคุณ มจธ. และผู้บริหารจากทุก ๆ บริษัทที่ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมรวมถึงคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ตนคิดว่าผู้ที่ได้มาฝึกอบรมฝึกงานเป็นคนโชคดีมากๆ

เชื่อว่า คนพิการที่ผ่านการฝึกอบรมกับทาง มจธ. เป็นเวลา 6 เดือนแล้วนั้น ราว 50 เปอร์เซ็นต์ ของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดมีโอกาสได้ทำงาน เพราะมีทักษะความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอีก 25 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมอบรมก็จะได้รับโอกาสได้งานทำตามที่กฎหมายแรงงานมาตรา 33 กำหนดไว้ และอีก 25 เปอร์เซ็นต์ ของผู้เข้าร่วมอบรมนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้พิการแต่ละบุคคลซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนจะสามารถทำได้

เมธาวี วินิจฉัย store manager UNIQLO สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายเพื่อสังคมหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือการให้โอกาสกับผู้พิการให้ได้มีงานทำ เปิดโอกาสให้เขาได้มาสัมผัสกับชีวิตการทำงานร่วมกันกับคนปกติ โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกในเรื่องการเดินทาง และความสามารถเฉพาะที่เขาทำได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้พิการ และผู้ดูแลจะต้องพยายามทำให้เขารู้สึกว่าเขาทำงานได้เหมือนคนปกติ ทั้งเรื่องความพร้อมและการตรงต่อเวลา ถือเป็นเรื่องสำคัญ การที่น้องก้องได้รับการฝึกอบรมมาบ้าง ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้พิการมีความพร้อมในระดับหนึ่งไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ทั้งหมด

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9590000066764 (ขนาดไฟล์: 164)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ก.ค.59
วันที่โพสต์: 6/07/2559 เวลา 10:32:20 ดูภาพสไลด์โชว์ ผู้พิการ ทำงานได้ ถ้าให้โอกาส

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

พรชัย มโมมัยธำรงกุล หรือ “น้องก้อง”ทางด้านสติปัญญาในกลุ่มอาการดาวน์ กำลังทำงาน กว่า 5 เดือนแล้ว ที่ พรชัย มโมมัยธำรงกุล หรือ “น้องก้อง” ผู้พิการทางด้านสติปัญญาในกลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) ได้รับโอกาสให้ทำงานกับบริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ร้าน UNIQLO สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม - ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3 แล้วที่โครงการดังกล่าวสามารถทำให้คนพิการ ทั้งทางด้านการได้ยิน สติปัญญา และคนพิการด้านการเคลื่อนไหวได้มีทักษะเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในสถานประกอบการ โดยมีบริษัทร่วมสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดฝึกอบรม - ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 รวม 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด, บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ดานิลี่ จำกัด และ บริษัท เสถียรอุตสาหกรรม จำกัด แต่ละปีโครงการสามารถสร้างศักยภาพความมั่นใจและทักษะฝีมือทางด้านต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบ ทำให้คนพิการได้รับงานทำถึงร้อยละ 30 เปอร์เซ็นต์ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ในปีแรก และปีที่ 2 สามารถทำให้คนพิการได้ทำงานถึงร้อยละ 52 เปอร์เซ็นต์ ของผู้เข้าร่วมการอบรม โดยในปีที่ 3 นี้มีผู้เข้าร่วมอบรม 22คนและคาดว่าจะมีคนพิการได้รับเข้าทำงานมากกว่าปีที่ผ่านมา อดิศักดิ์ มโนมัยธำรงกุล ผู้ปกครองของ น้องก้อง หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 2 กล่าวว่า ปกติผู้พิการทางด้านปัญญาจะเป็นลำดับสุดท้ายที่จะได้รับโอกาสให้ได้งานทำ แต่ในที่สุดน้องก้องก็พยายามจนได้งานทำ มีรายได้เลี้ยงตนเอง ขอบคุณ มจธ. และผู้บริหารจากทุก ๆ บริษัทที่ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมรวมถึงคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ตนคิดว่าผู้ที่ได้มาฝึกอบรมฝึกงานเป็นคนโชคดีมากๆ เชื่อว่า คนพิการที่ผ่านการฝึกอบรมกับทาง มจธ. เป็นเวลา 6 เดือนแล้วนั้น ราว 50 เปอร์เซ็นต์ ของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดมีโอกาสได้ทำงาน เพราะมีทักษะความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอีก 25 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมอบรมก็จะได้รับโอกาสได้งานทำตามที่กฎหมายแรงงานมาตรา 33 กำหนดไว้ และอีก 25 เปอร์เซ็นต์ ของผู้เข้าร่วมอบรมนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้พิการแต่ละบุคคลซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนจะสามารถทำได้ เมธาวี วินิจฉัย store manager UNIQLO สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายเพื่อสังคมหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือการให้โอกาสกับผู้พิการให้ได้มีงานทำ เปิดโอกาสให้เขาได้มาสัมผัสกับชีวิตการทำงานร่วมกันกับคนปกติ โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกในเรื่องการเดินทาง และความสามารถเฉพาะที่เขาทำได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้พิการ และผู้ดูแลจะต้องพยายามทำให้เขารู้สึกว่าเขาทำงานได้เหมือนคนปกติ ทั้งเรื่องความพร้อมและการตรงต่อเวลา ถือเป็นเรื่องสำคัญ การที่น้องก้องได้รับการฝึกอบรมมาบ้าง ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้พิการมีความพร้อมในระดับหนึ่งไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ทั้งหมด ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9590000066764

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...