น้องทาม ใช้เท้าวาดภาพชนะเลิศเป็นตัวแทน จ.พิษณุโลก แข่งขันระดับภาคเหนือ

แสดงความคิดเห็น

พิษณุโลก 28 ก.ย.- ด.ช.วรรณธนะ คำอินทร์ หรือน้องทาม เด็กชายพิการไร้แขนตั้งแต่กำเนิด ใช้เท้าวาดภาพเศรษฐกิจพอเพียง ชนะเลิศระดับเขตได้เป็นตัวแทน จ.พิษณุโลก ไปแข่งขันระดับภาคเหนือ

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 65 ระดับจังหวัด โดยภายในงานมีการประกวดวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ ซึ่งมีเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาจากโรงเรียนในสังกัดการศึกษาพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขัน หนึ่งในนั้นมี ด.ช.วรรณธนะ คำอินทร์ หรือน้องทาม อายุ 11 ขวบ เด็กชายคนพิการไร้แขนตั้งแต่กำเนิด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ

ผลการแข่งขันปรากฏว่า น้องทาม ชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานงานภาพท้องนา ป่าไม้ เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา สื่อให้เห็นถึงการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับน้องทาม ผู้ชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ในระดับภาคเหนือ ซึ่งจะจัดขึ้นในกลางเดือนธันวาคมนี้ ที่จังหวัดพิษณุโลก.

ขอบคุณ... http://www.tnamcot.com/content/293856 (ขนาดไฟล์: 275)

ที่มา: สำนักข่าวไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 ก.ย.58
วันที่โพสต์: 29/09/2558 เวลา 13:57:06 ดูภาพสไลด์โชว์ น้องทาม ใช้เท้าวาดภาพชนะเลิศเป็นตัวแทน จ.พิษณุโลก แข่งขันระดับภาคเหนือ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

(น้องทาม ใช้เท้าวาดภาพ ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ) (ผลงานภาพวาดของน้องทาม) พิษณุโลก 28 ก.ย.- ด.ช.วรรณธนะ คำอินทร์ หรือน้องทาม เด็กชายพิการไร้แขนตั้งแต่กำเนิด ใช้เท้าวาดภาพเศรษฐกิจพอเพียง ชนะเลิศระดับเขตได้เป็นตัวแทน จ.พิษณุโลก ไปแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 65 ระดับจังหวัด โดยภายในงานมีการประกวดวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ ซึ่งมีเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาจากโรงเรียนในสังกัดการศึกษาพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขัน หนึ่งในนั้นมี ด.ช.วรรณธนะ คำอินทร์ หรือน้องทาม อายุ 11 ขวบ เด็กชายคนพิการไร้แขนตั้งแต่กำเนิด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ ผลการแข่งขันปรากฏว่า น้องทาม ชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานงานภาพท้องนา ป่าไม้ เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา สื่อให้เห็นถึงการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับน้องทาม ผู้ชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ในระดับภาคเหนือ ซึ่งจะจัดขึ้นในกลางเดือนธันวาคมนี้ ที่จังหวัดพิษณุโลก. ขอบคุณ... http://www.tnamcot.com/content/293856

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...