วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือนเมษายน 2567

วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือนเมษายน 2567

พก. ถก มท. ใช้บัตรปชช.แทนบัตรคนพิการ เชื่อมข้อมูลพร้อมบัตรทอง ตั้งเป้าสิ้นปีเสร็จ

นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกับ พก.มีบัตรคนพิการ แล้วจำนวน 2,283,502 คน ขณะที่ตัวเลขที่สำนักงานสถิติบันทึกมีจำนวน 4,190,000 กว่าคน ตัวเลขที่แท้จริง ไม่แน่ใจจะอ้างอิงจากที่ใด ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สั่งการให้เร่งสำรวจนำขึ้นทะเบียนเพื่อให้กับคนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการที่พึงได้ ก.ย.66 มีจำนวนผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน 2,240,000 กว่าราย จนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นมากว่า 40,000 ราย ใช้ระยะเวลาช่วง 4-5 เดือนในการค้นหาเชิงรุก จากนี้ พก.ยังคงเร่งค้นหาเพิ่มเติม โดยใช้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด พมจ.รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งสำรวจร่วมกับท้องถิ่น

อธิบดี พก.กล่าวว่า ขณะนี้ พก.มีความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และท้องถิ่นในการให้บริการจดทะเบียนคนพิการเป็น one stop service โดยรับการตรวจประเมินออกใบบ่งชี้ความพิการพร้อมออกบัตรคนพิการได้ที่ รพ. จากนั้น รพ.จะเชื่อมข้อมูลให้กับท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของคนพิการเพื่อขึ้นทะเบียนและรอรับเบี้ยความพิการของเดือนถัดไปได้โดยไม่จำเป็นต้องไปแจ้งที่ท้องถิ่นอีก ซึ่งได้ดำเนินการใน กทม. แล้ว ต่างจังหวัดกำลังเชื่อมข้อมูลระหว่าง รพ.กับท้องถิ่น เริ่มทดลองที่ จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ ตนยังได้หารือกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเห็นด้วยในการเชื่อมข้อมูลเพื่อใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนพิการ รวมทั้งหารือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อเชื่อมข้อมูลบัตรทองด้วย อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งเป้าให้เสร็จภายในปีนี้

นายกันตพงศ์ กล่าวด้วยว่า พก.ยังได้ปรับแก้ประกาศกระทรวงถึงเกณฑ์ประเมินความพิการ นอกจากใช้หลักการทางการแพทย์ประเมินแล้ว ปรับเพิ่มให้มีการประเมินทางสังคมด้วย อยู่ระหว่างส่งร่างประกาศที่ปรับแก้ให้ รมว.พม.ลงนาม เนื่องจากบางครั้งการใช้หลักทางการแพทย์ประเมินความพิการอย่างเดียวไม่เพียงพอ เช่น ตาบอดข้างเดียว ถ้ายึดหลักการแพทย์ถือว่ายังทำกิจวัตรประจำวันได้ ถ้าหากเราใช้หลักทางสังคมอาจจะเข้าข่ายพิการทางกายได้หรือไม่ เพราะบางคนอาจจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อนำเป็นประเด็นหารือผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยแต่ละเรื่อง(ไทยรัฐ 22 เม.ย. 67)

ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือนเมษายน 2567

7/05/2567 เวลา 10:19:08ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ดูภาพสไลด์โชว์ วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือนเมษายน 2567