วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กันยายน 2565

วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กันยายน 2565

อีกครั้งกับการใช้ใจสัมผัส สื่อสารด้วยความเข้าใจ สัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2565 "Building Inclusive Communities for All การอยู่ร่วมกัน กับชุมชนสำหรับคนหูหนวก"

เนื่องด้วยทางสหพันธ์คนหูหนวกของโลก ประกาศให้สัปดาห์สุดท้ายของ เดือนกันยายนของทุกปีเป็นงานสัปดาห์หูหนวกโลก เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก แต่ละประเทศ ได้ร่วมการจัดงานดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันทั่วโลก

ในปีนี้ทางสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงได้จัดงานสัปดาห์หูหนวกโลกประจำ ปี 2565 ในหัวข้อ Building Inclusive Communities for All การอยู่ร่วมกัน กับชุมชนสำหรับคนหูหนวก ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ณ ลานหน้าห้าง สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่ง ประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานฯ เพื่อเป็นยกระดับคุณภาพชีวิตของคนหูหนวกและคนหูตึงให้ดียิ่งขึ้น รวมถึง ลดความเหลื่อมล้ำขจัดการเลือกปฏิบัติและสร้างโอกาสคนหูหนวก เข้าถึงสิทธิ และบริการของรัฐอย่างเท่าเทียมคนทั่วไปในสังคม ภายในงานยังมี การจัดกิจกรรม เชิงสร้างสรรค์มากมาย อาทิ ฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับทัศนคติของคนทั่วไปที่มีต่อคนหูหนวก , การแสดงชุด“เอกลักษณ์ไทย” จากน้องๆ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม, การบรรยาย เรื่อง การจ้างงานคนหูหนวกตามมาตรา 33, การเสวนาหัวข้อ “การอยู่ร่วมกับชุมชนสำหรับคนหูหนวกในทุกมิติ”, แฟชั่นโชว์การแต่งกายประจำท้องถิ่น, การออกบูธแสดงผลงานความสามารถด้านอาชีพ และศักยภาพคนหูหนวก, บูธกิจกรรมการเล่นเกมส์ถามตอบเกี่ยวกับคนหูหนวก นอกจากนี้ยังมีสินค้า และผลิตภัณฑ์จากชมรมผู้ประกอบการคนหูหนวกทั่วประเทศมาจำหน่าย ภายในงานอีกด้วย “ร่วมไปกับทุกมิติของการสื่อสารภาษามือ แค่คุณลองใช้ใจสัมผัส สื่อสารด้วยความเข้าใจ เข้ามาเรียนรู้ภาษามือกับพวกเรา แล้วคุณจะเข้าใจว่า ความเท่าเทียมในการสื่อสารเป็นอย่างไร”(siamturakij.com 26 ก.ย.65)

ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร ม.พ.พ.ท.

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ต.ค.65
วันที่โพสต์: 4/10/2565 เวลา 11:22:29 ดูภาพสไลด์โชว์ วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กันยายน 2565