วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันศรีสะเกษเกมส์ นครลำดวนเกมส์ เข้ารับไฟพระฤกษ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” เข้ารับไฟพระฤกษ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง วันนี้ (23 ก.พ.65) เวลา 13.58 น. ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะกรรมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” นำ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับโคมไฟพระฤกษ์ ไปจุดในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 25 มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และนำ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับโคมไฟพระฤกษ์ ไปจุดในการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 ณ สนามกีฬากลางศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษbangkokbiznews.com 23 ก.พ.65)

ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 1/03/2565 เวลา 14:36:22 ดูภาพสไลด์โชว์ วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565