สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ปั่นไปไม่ทิ้งกันปี 2 ถึงเส้นชัยที่นครชัยศรี หลังปั่นระดมทุน 14 วัน

ขบวนนักปั่นจากโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน ปี 2 เข้าเส้นชัยเรียบร้อยแล้ขบวนนักปั่น จากโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน ปี 2 เข้าสู่เส้นชัยเรียบร้อยแล้ว ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม หลังปั่นจักรยานกว่า 1500 กิโลเมตร เพื่อระดมทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน 3 แห่ง นักปั่นจิตอาสาและนักปั่นผู้พิการทางสายตา กว่า 100 คน เดินทางเข้าถึงเส้นชัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีจุดสิ้นสุดที่ศูนฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม / หลังออกปั่นเพื่อหาทุนจัดสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน 3 แห่ง เป็นเวลา 14 วันผ่าน 15 จังหวัด ระยะทางกว่า 1,500 กิโลเมตร ภายใต้กิจกรรม “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่ 2” จัดโดย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โอกาสนี้ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มาร่วมให้กำลังใจคณะนักปั่น พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวนกว่า 6 แสนบาทให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กล่าวว่า การจัดโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน" เมื่อปี 2561 จากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 867 กิโลเมตร ครั้งนั้น ทางมูลนิธิฯ ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนรวม 32 ล้านบาท /และปีนี้มีเป้าหมายเพื่อระดมทุนบริจาคอีก 118 ล้านบาท เพื่อที่จะนำไปใช้ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน 3 แห่ง ได้แก่ อำเภอแม่ริม//อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่และ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ให้แล้วเสร็จ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน 150 ล้านบาท

ดาวน์โหลดไฟล์: ดาวน์โหลดเอกสาร สาร ม.พ.พ.ท.

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 12/03/2562 เวลา 13:11:20 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒