สาร มพพท. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

สาร มพพท. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

รัฐถึงกับสะดุ้ง! คนจนประเทศไทยทะลัก ได้ถือบัตรสวัสดิการเพิ่มอีก 3.1 ล้านคน

นายลวรรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อปี 60 ได้นั้น ล่าสุดพบว่า มียอดประชาชนมาขอลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 4.5 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้ได้สำรวจและตรวจสอบแล้วพบว่า ผ่านหลักเกณฑ์จำนวน 3.1 ล้านคน และเมื่อรวมกับยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการฯเดิม 11.4 ล้านคนแล้ว ทำให้ยอดรวมของผู้ถือบัตรสวัสดิการฯเพิ่มขึ้นเป็น 14.5 ล้านคน

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯรายใหม่ทั้ง 3.1 ล้านคน จะได้รับบัตรสวัสดิการฯภายใน 15 ธ.ค.นี้ และจะเริ่มใช้บัตรสวัสดิการฯได้ตั้งแต่ 1 ม.ค.62 เป็นต้นไป โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ รายใหม่ จะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับรายเดิมคือ เงินอุดหนุนในการซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200 บาท และ 300 บาท ค่ารถ บขส. ค่ารถไฟฟรี เป็นต้น ส่วนประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์ 1.4 ล้านคน สามารถอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 16-30 พ.ย.นี้ และจะประกาศผลกลางเดือน ธ.ค.61 นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กระทรวงการคลังไม่ได้เลื่อนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ในอัตรา 7% แก่ประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการฯ โดยโครงการดังกล่าว เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 พ.ย.61 ไปจนถึง 30 เม.ย.62 รวมระยะเวลา 6 เดือน ส่วนผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1-14 พ.ย.61 มีผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ได้ใช้จ่ายเงินผ่านบัตร 557,266 ราย จำนวนเงิน 145 ล้านบาท โดยจะได้รับเงินคืนแวตจำนวน 9 ล้านบาท โดยกรมบัญชีกลางจะคืนเงินแวตที่ใช้จ่ายในเดือน พ.ย. ในวันที่ 14 ธ.ค.61.(ไทยรัฐออนไลน์ 17 พ.ย.61)

ดาวน์โหลดเอกสาร สาร มพพท เดือน พฤศจิกายน

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 7/12/2561 เวลา 13:30:21 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑