สาร มพพท. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

สาร มพพท. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

คณะแพทย์มช. ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อคนพิการคันแรกของไทย

คณะแพทย์ มช.ขับเคลื่อนผลงานวิจัย ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อคนพิการคันแรกของประเทศไทย เตรียมต่อยอดผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในราคา 250,000 บาท หวังภาครัฐช่วยส่งเสริม

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาเวศาสตร์ฟื้นฟู ร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย แถลงข่าวเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อคนพิการอัมพาตครึ่งท่อน โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับผู้พิการครึ่งท่อน คณะผู้วิจัยและผู้ประดิษฐ์ได้เล็งเห็นึงความสำคัญของการพัฒนาเพื่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ ขณะที่ทางรัฐบาลก็มีนโยบายให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม นวัตกรรมชิ้นนี้จึงเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ คาดว่าหากพัฒนาการออกมาจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ เชื่อว่ากลุ่มผู้พิการอัมพาตครึ่งท่อนจะได้รับความสะดวกในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้หากนวัตกรรมได้รับการพัฒนาต่อยอดแล้วผลิตออกมาจำหน่ายโดยภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของชิ้นส่วนอุปกรณ์บางส่วน คาดว่าน่าจะจำหน่ายในราคาประมาณ 250,000 บาท ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ กล่าวว่า คณะแพทย์ศาสตร์มีนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการผลักดันให้คณะแพทย์ศาสตร์เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งนวัตกรรม โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนางานวิจัยสานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและพาณิชย์ต่อไปได้ เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศ โดยเฉพาะนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในกลุ่มนี้.(komchadluek.net 16 ต.ค.61)

ดาวน์โหลดเอกสาร สาร มพพท เดือน ตุลาคม

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 7/11/2561 เวลา 14:17:48 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑