สาร มพพท. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๐๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

สาร มพพท สค

พม.โชว์'นวัตกรรมเพื่อผู้พิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โชว์ "รถสามล้อเครื่อง- รถแท็กซี่"เพื่อคนพิการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้พิการในงาน "Thailand Social Expo 2018" ''ผู้พิการ'' บุคคลที่มีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมในสังคม จำเป็นที่หน่วยงานและสังคมจะต้องให้ความช่วยเหลือ เพื่อลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)ทำงานโดยยึดหลักการ "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ มาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน " Thailand Social Expo 2018" ซึ่งเป็นงานมหกรรมด้านสังคมเป็นครั้งแรกของประเทศไทย "รถสามล้อเครื่องเพื่อคนพิการ" หนึ่งในนวัตกรรมที่กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังได้ร่วมกันคิดค้นและประดิษฐ์ออกมาเพื่อรองรับการใช้งานของผู้พิการโดยเฉพาะและสามารถนำไปใช้งานได้จริง "รถสามล้อเครืองเพื่อคนพิการ'' ทำให้ผู้พิการสามารถนำรถเข็นผู้ป่วย หรือ วีลแชร์ เข็นขึ้นไปนั่งขับรถได้อย่างคนปกติทั่วไป ทำให้ผู้พิการเกิดความสะดวกและสามารถช่วยเหลือตัวเองในการเดินทางไปโรงพยาบาลหรือใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายยิ่งขึ้น ออกแบบด้านวิศวะกรรมเพื่อให้ผู้พิการมีสะดวกและมีความความปลอดภัยในการขับบี่ด้วยระบบเกียร์วน 4 จังหวะและใช้เครื่องยนตร์เบนซิน ขนาด 22 ซีซี ซึ่งสามารถทำความเร็วสูงสุด 60กม./ชม. และได้รับการทดสอบมาตราฐานจนสามารถจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย "รถแท็กซี่เพื่อคนพิการ" อีกหนึ่งนวัตกรรมที่ออกแบบมาตอบโจทย์ของผู้พิการได้เป็นอย่างดี ด้ววยการคิดค้นนำรถแท็กซี่มาดัดแปลงห้องโดยสาร เพื่อให้สามารถวางหรือรองรับวีลแชร์ของผู้พิการนำไปส่งยังโรงพยาบาลหรือที่หมายได้อย่างปลอดภัย ขณะที่ภายในรถมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่ได้มาตราฐานเพื่อให้ผู้พิการได้รับความปลอดภัยขณะรถเคลื่อนตัวอยู่บนท้องถนน ปัจจุบันรถแท็กซี่เพื่อคนพิการมีเพียงคันเดียวในประเทศไทย ซึ่งรถคันนี้ถือเป็นรถต้นแบบและยังเป็นรถสวัสดิการของรัฐบาลที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสามารถจดทะเบียนกับกรมขนส่งได้ รถแท็กซี่เพื่อคนพิการจะให้บริการแก่ผู้พิการฟรีทั่วกรุงเทพฯ เพียงแค่ผู้พิการหรือญาติโทรจองคิวไว้ที่สายด่วนคนพิการเบอร์ 1479 (เดลินิวส์ออนไลน์ 4 ส.ค.61)

ดาวน์โหลดเอกสาร สาร มพพท เดือน สิงหาคม

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ส.ค.61
วันที่โพสต์: 4/09/2561 เวลา 15:22:57 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๐๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑