สาร มพพท. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๐๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

สาร มพพท. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๐๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

ลงทะเบียนคนจนรอบเก็บตก พุ่งเป้าคนพิการ-คนชรา-ผู้ป่วยติดเตียง

รัฐเปิดลงทะเบียนคนจนรอบเก็บตก จัดทีมไทยนิยมลงพื้นที่ให้กรอกใบสมัครถึงบ้าน พุ่งเป้าคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คาดมีผู้ลงทะเบียน 1 ล้านคน เริ่มใช้บัตรเดือน ต.ค.นี้ พร้อมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 บาทเป็น 600 บาท และให้บุตรจาก 2 คน เป็น 3 คน โอนเงินเข้าบัญชีย้อนหลังให้ด้วย

“เป็นข่าวดีสำหรับประชาชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนรอบที่ผ่านมา เนื่องจากตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จะมีทีมลงไปสำรวจพื้นที่ ซึ่งลงไปแล้ว 3 รอบ เบื้องต้นได้รับเสียงตอบกลับมาจากประชาชนว่า การลงทะเบียนรอบที่ผ่านมา ประชาชนจำนวนมากไม่ได้ไปลงทะเบียน เพราะความไม่สะดวก เช่น เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และเปิดให้ลงทะเบียนเฉพาะที่สาขาของธนาคาร 3 แห่ง แต่รอบนี้ทีมไทยนิยมยั่งยืนจะลงไปถึงพื้นที่ภายในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ และให้กรอกใบสมัครที่ชุมชน โดยในใบสมัครจะให้แสดงความจำนงว่าต้องการพัฒนาตนเองด้วยหรือไม่”

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียนยังเหมือนเดิม เช่น สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ในปี 59 ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จะต้องเป็นบ้าน หรือทาวน์เฮาส์พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา หรือห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน ต้องมีที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ และเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรไม่เกิน 1 ไร่ นอกจากนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังสั่งให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์หามาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของผู้มีบัตร ที่ร้านค้าประชารัฐ เพราะคนที่มาลงทะเบียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง จะไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ที่ร้านประชารัฐได้ จึงต้องมีมาตรการอำนวยความสะดวกให้ด้วย

ขณะเดียวกัน กำหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร อายุไม่เกิน 6 ปี จากคราวละไม่เกิน 2 คน เป็นไม่เกิน 3 คน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.58 โดยกองทุนประกันสังคมจะโอนเงินส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นที่ให้ย้อนหลังเข้าบัญชีของผู้รับประกันตน ส่งผลให้มีผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 1.2 ล้านราย จำนวนบุตร 1.3 ล้านคน.(ไทยรัฐออนไลน์ 29 พ.ค.61)

ดาวน์โหลดสาร มพพท. คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร สาร มพพท

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 5/06/2561 เวลา 13:43:00 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๐๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑