แบบสะกดนิ้วมือ : ช.ช้าง

แบบสะกดนิ้วมือไทยคำว่า ช.ช้าง

ภาษาอังกฤษ : ch "ch-1"

คำอธิบาย : แบบสะกดนิ้วมือไทย ช.ช้าง

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 15/12/2559 เวลา 10:40:28 ดูภาพสไลด์โชว์ แบบสะกดนิ้วมือ : ช.ช้าง