แบบสะกดนิ้วมือ : ฉ.ฉิ่ง

แบบสะกดนิ้วมือไทยคำว่า ฉ.ฉิ่ง

ภาษาอังกฤษ : ch "c+h"

คำอธิบาย : แบบสะกดนิ้วมือไทย ฉ.ฉิ่ง

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 21/07/2558 เวลา 11:44:01 ดูภาพสไลด์โชว์ แบบสะกดนิ้วมือ : ฉ.ฉิ่ง