แบบสะกดนิ้วมือ : จ.จาน

แบบสะกดนิ้วมือไทยคำว่า จ.จาน

ภาษาอังกฤษ : j

คำอธิบาย : แบบสะกดนิ้วมือไทย จ.จาน

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 21/07/2558 เวลา 11:43:10 ดูภาพสไลด์โชว์ แบบสะกดนิ้วมือ : จ.จาน