แบบสะกดนิ้วมือ : ง.งู

แบบสะกดนิ้วมือไทยคำว่า ง.งู

ภาษาอังกฤษ : ng "n+g"

คำอธิบาย : แบบสะกดนิ้วมือไทย ง.งู

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 21/07/2558 เวลา 11:42:04 ดูภาพสไลด์โชว์ แบบสะกดนิ้วมือ : ง.งู