แบบสะกดนิ้วมือ : ฆ.ระฆัง

แบบสะกดนิ้วมือไทยคำว่า ฆ.ระฆัง

ภาษาอังกฤษ : kh "k-3"

คำอธิบาย : แบบสะกดนิ้วมือไทย ฆ.ระฆัง

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 21/07/2558 เวลา 11:41:01 ดูภาพสไลด์โชว์ แบบสะกดนิ้วมือ : ฆ.ระฆัง