แบบสะกดนิ้วมือ : ค.ควาย

แบบสะกดนิ้วมือไทยคำว่า ค.ควาย

ภาษาอังกฤษ : kh "k-2"

คำอธิบาย : แบบสะกดนิ้วมือไทย ค.ควาย

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 21/07/2558 เวลา 11:39:43 ดูภาพสไลด์โชว์ แบบสะกดนิ้วมือ :  ค.ควาย