แบบสะกดนิ้วมือ : ข.ไข่

แบบสะกดนิ้วมือไทยคำว่า ข.ไข่

ภาษาอังกฤษ : kh "k-1"

คำอธิบาย : แบบสะกดนิ้วมือไทย ข.ไข่

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 14/07/2558 เวลา 13:42:04 ดูภาพสไลด์โชว์ แบบสะกดนิ้วมือ : ข.ไข่