แบบสะกดนิ้วมือ : ก.ไก่

แบบสะกดนิ้วมือภาษาไทย คำว่า ก.ไก่

ภาษาอังกฤษ : k

คำอธิบาย : แบบสะกดนิ้วมือไทย ก. ไก่

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 8/07/2558 เวลา 14:12:42 ดูภาพสไลด์โชว์ แบบสะกดนิ้วมือ : ก.ไก่