ใจร้อน, อารมณ์ร้อน, โกรธง่าย

ภาพประกอบภาษามือคำว่า : ใจร้อน, อารมณ์ร้อน, โกรธง่าย

ภาษาอังกฤษ : short-tempered, angered easily, hot-hearted(literally)

This sign may begin by pointing to the heart. The sign "very angry"

คำอธิบาย : ท่ามือนี้อาจจะเริ่มต้นที่การชี้ไปยังหัวใจ

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 31/05/2560 เวลา 14:05:37 ดูภาพสไลด์โชว์ ใจร้อน, อารมณ์ร้อน, โกรธง่าย