ทา, ถูผิว

ภาพประกอบภาษามือคำว่า ทา, ถูผิว

ภาษาอังกฤษ : to rub on skin

คำอธิบาย : ทา, ถูผิว

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 1/11/2559 เวลา 14:06:55 ดูภาพสไลด์โชว์ ทา, ถูผิว