แอบเรียก, กวักมือเรียก

ภาพประกอบภาษามือคำว่า แอบเรียก, กวักมือเรียก

ภาษาอังกฤษ : call someone's attention discretely, beckon to another surreptitiously

คำอธิบาย : การแสดงออกทางสีหน้าแสดงให้เห็นถึงการกระทำอย่างเงียบๆ หรือการสมคบกันกระทำความผิด ท่ามือนี้ทำใกล้มากกับใบหน้าและทำนิดเดียว

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 6/09/2559 เวลา 09:59:41 ดูภาพสไลด์โชว์ แอบเรียก, กวักมือเรียก