รายงานการประชุม

ภาพประกอบภาษามือคำว่า รายงานการประชุม

ภาษาอังกฤษ : minutes of meeting,meeting record

คำอธิบาย : รายงานการประชุม, บันทึกการประชุม

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 16/05/2559 เวลา 14:29:13 ดูภาพสไลด์โชว์ รายงานการประชุม