ภาพประกอบภาษามือคำว่า แคบ

ภาษาอังกฤษ : narrow,small space,restricted space

คำอธิบาย :แคบ,ที่แคบ,ที่ที่จำกัด

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 25/03/2559 เวลา 13:59:20 ดูภาพสไลด์โชว์ แคบ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ภาพประกอบภาษามือคำว่า แคบ ภาษาอังกฤษ : narrow,small space,restricted space คำอธิบาย

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...