กิน(อาหารเหล่านั้น)ไม่ได้

แสดงความคิดเห็น

ภาพประกอบภาษามือคำว่า กิน(อาหารเหล่านั้น)ไม่ได้

ภาษาอังกฤษ : Cannot eat (that food)

"I can't eat that food because it's so spicy!"

The inability to eat the food may be due

to medical, religious or other restrictions,

or because one is unaccustomed to it.

คำอธิบาย : เช่น "ผมกินอาหารนี้ไม่ได้เพราะมันเผ็ดมาก"

ความที่ไม่สามารถกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งได้อาจจะเป็นเพราะ

เรื่องยา, ศาสนา หรือข้อหวงห้ามอื่นๆ หรือเพราะว่าคนอื่นๆ หนึ่งไม่

คุ้นเคยกับการกินอาหารนั้นๆ

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 10/03/2559 เวลา 13:13:22 ดูภาพสไลด์โชว์ กิน(อาหารเหล่านั้น)ไม่ได้

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ภาพประกอบภาษามือคำว่า กิน(อาหารเหล่านั้น)ไม่ได้ ภาษาอังกฤษ : Cannot eat (that food) "I can't eat that food because it's so spicy!" The inability to eat the food may be due to medical, religious or other restrictions, or because one is unaccustomed to it. คำอธิบาย : เช่น "ผมกินอาหารนี้ไม่ได้เพราะมันเผ็ดมาก" ความที่ไม่สามารถกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งได้อาจจะเป็นเพราะ เรื่องยา, ศาสนา หรือข้อหวงห้ามอื่นๆ หรือเพราะว่าคนอื่นๆ หนึ่งไม่ คุ้นเคยกับการกินอาหารนั้นๆ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...