กว้าง, ที่กว้างขวาง, บริเวณที่ขยายกว้างออกไป

แสดงความคิดเห็น

ภาพประกอบภาษามือคำว่า กว้าง, ที่กว้างขวาง, บริเวณที่ขยายกว้างออกไป

ภาษาอังกฤษ : wide, open space, expansive area

The handshape here is structurally a spread

flat hand, which looks like a "five" hand but

is structurally different and refers to large size

and spatial extent not plurality.

คำอธิบาย : กว้าง, ที่กว้างขวาง, บริเวณที่ขยายกว้างออก

รูปท่ามือในที่นี้เป็นโครงสร้างของมือที่กางแบนออก

ซึ้งดูเหมือนเป็นรูปแบบมือที่กางออกทั้ง "ห้านิ้ว"

แต่เป็นโครงสร้างที่แตกต่างและหมายถึงขนาดใหญ่

และที่ว่างที่ขยายออกไป ไม่ใช่การทำพหูพจน์

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 10/03/2559 เวลา 12:59:34 ดูภาพสไลด์โชว์ กว้าง, ที่กว้างขวาง, บริเวณที่ขยายกว้างออกไป

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ภาพประกอบภาษามือคำว่า กว้าง, ที่กว้างขวาง, บริเวณที่ขยายกว้างออกไป ภาษาอังกฤษ : wide, open space, expansive area The handshape here is structurally a spread flat hand, which looks like a "five" hand but is structurally different and refers to large size and spatial extent not plurality. คำอธิบาย : กว้าง, ที่กว้างขวาง, บริเวณที่ขยายกว้างออก รูปท่ามือในที่นี้เป็นโครงสร้างของมือที่กางแบนออก ซึ้งดูเหมือนเป็นรูปแบบมือที่กางออกทั้ง "ห้านิ้ว" แต่เป็นโครงสร้างที่แตกต่างและหมายถึงขนาดใหญ่ และที่ว่างที่ขยายออกไป

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...