เย็นลง

ภาพประกอบภาษามือคำว่า เย็นลง   ปิด

ภาษาอังกฤษ : heat fades away, cool down(by inference)

คำอธิบาย : ความร้อนลดลงทีละน้อย, เย็นลง(โดยการสรุป)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 29/02/2559 เวลา 14:28:33 ดูภาพสไลด์โชว์ เย็นลง