ตามใจ

ภาพประกอบภาษามือคำว่า ตามใจ

ภาษาอังกฤษ : whatever, whichever, anything will do, either is acceptable

คำอธิบาย : ตามใจ, อันไหนก็ได้, อย่างใดอย่างหนึ่งก้ได้

ท่ามือในหน้านี้ใช้การเคลื่อนไหวสลับ สังเกตุด้วยว่าในภาษาอังกฤษและภาษาพูดอื่นๆ เรา "ชั่งน้ำหนัก" สิ่งที่ให้เลือก ภาษามือไทยก็ได้ใช้คำเปรียบในทำนองเดียวกัน

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 21/12/2558 เวลา 14:34:35 ดูภาพสไลด์โชว์ ตามใจ