แข็งแรง

ภาพประกอบภาษามือคำว่า แข็งแรง

ภาษาอังกฤษ : strong, muscular

คำอธิบาย : แข็งแรง, มีกำลัง, กำยำ, ล่ำสัน, กล้ามเป็นมัดๆ

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 14/12/2558 เวลา 14:24:27 ดูภาพสไลด์โชว์ แข็งแรง