ลมร้อน

ภาพประกอบภาษามือคำว่า ลมร้อน

ภาษาอังกฤษ : wind (hot & sticky)

คำอธิบาย : ลมร้อน (ร้อนและเหนียวตัว)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 25/11/2558 เวลา 10:53:43 ดูภาพสไลด์โชว์ ลมร้อน