ขนาดใหญ่, ขนาด

ภาพประกอบภาษามือคำว่า ขนาดใหญ่

ภาษาอังกฤษ: large size, size

คำอธิบาย: ขนาดใหญ่, ขนาด

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 25/11/2558 เวลา 10:52:01 ดูภาพสไลด์โชว์ ขนาดใหญ่, ขนาด