ขนาดเล็ก

ภาพประกอบภาษามือคำว่า ขนาดเล็ก

ภาษาอังกฤษ : small size

คำอธิบาย : ขนาดเล็ก

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 25/11/2558 เวลา 10:50:49 ดูภาพสไลด์โชว์ ขนาดเล็ก